Papierbranche

Huhtamaki Nederland BV gevestigd in Franeker, is een internationaal georiënteerde onderneming dat zich bezig houdt met de de ontwikkeling, productie en verkoop van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal van vormkarton voor o.a. voedingsmiddelen.

Huhtamaki Nederland staat met haar ruim 200 medewerkers voor kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. De onderneming is gecertificeerd voor ISO 9001, 14001, 50001, BRC, OHSAS 18001 en FSC-certificering.

Bij de productielocatie in Franeker gebruiken ze oppervlaktewater als koel- en proceswater voor de vacuümpompen,warmtewisselaars en papiermachines in een vergaand gesloten systeem. In het pulpproces maken ze alleen gebruik van gerecycleerd papier, waardoor het proceswater een hoge vervuilingsgraad en microbiële activiteit heeft. Door een combinatie van een hoge hardheid en procestemperatuur slaan hardheidszouten (kalk) neer in het systeem. Leidingen, pompen en warmtewisselaars raakten verstopt met het gevormde kalk, waardoor de voortgang en het rendement van het productieproces in het gedrang kwamen.

Laboratoriumvergelijk
Voor de beoordeling van de hardheidstabiliserende eigenschappen van een product
wordt in het laboratorium van Novochem gebruik gemaakt van diverse statische en
dynamische testmethodieken. Ten behoeve van Huhtamaki is een vergelijking gemaakt
tussen het destijds in gebruik zijnde polymeer-fosfonaatproduct en een product van
Novochem op basis van afbreekbare biopolymeren.

Een belangrijk aspect is de microbiologische stabiliteit van het biopolymeerprogramma:
de biologische afbreekbaarheid van het biopolymeer dient een ongestoorde werking in
het systeem niet in de weg te staan. Ondanks een lange verblijftijd, een hoge mate van
vervuiling en de aanwezigheid van micro-organismen in het systeem van Huhtamaki,
bleek het biopolymeerproduct voldoende stabiel om een optimale werking in het
systeem en daarmee ongestoorde procesvoering te waarborgen.

Conclusie
Niet alleen de milieuvoordelen, maar zeker ook de goede werking van biopolymeren
maken het interessant om gebruik te maken van een dergelijke innovatieve technologie.
Zonder toename van waterbehandelingskosten is hiermee de productie-efficiëntie van
Huhtamaki toegenomen en zijn de onderhoudskosten gedaald ten opzichte van het
traditionele polymeer-fosfonaatproduct.

Lees hier de hele case